Δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας, ενώ η μικρότερη ηλικία που μπορεί να παίξει κάποιος Laser Tag είναι τα 7 έτη. (Αυστηρά από 7 ετών και κάτω δεν συμμετέχουν στο παιχνίδι).