Διοργανώστε ένα εταιρικό event και κάντε τους υπαλλήλους σας μια “δεμένη” ομάδα!

Κατεβάστε από εδώ έτοιμες προσκλήσεις και χάρτη για εκτύπωση σε Α4!

Προσοχή

Χρειάζεται απαραίτητα κράτηση για τα παιχνίδια