Στο χώρο μας θα βρείτε και καφετέρια 250 τ.μ. που θα μπορέσετε να ξεκουραστείτε ή να πραγματοποιήσετε μια εκδήλωσή σας.

Η πώληση οινοπνευματωδών σε ανήλικους κάτω των 18 ετών απαγορεύεται.